OyunPARK üYELİK SöZLEŞMESİ
 

 1. Sözleşmenin onaylanması

  OyunPARK üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve OyunPARK üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. üye olduktan sonra sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

   
 2. Hizmetlerin Tanımı

  OyunPARK; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler (sohbet oyun forum blog) sunar.

   
 3. OyunPARK üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi

  OyunPARK üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

  "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.

  "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. OyunPARK, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

  Şifresini üst üste 5 kez yanlış giren kullanıcı “şifremi unuttum” bölümüne yollanır ve üye olurken kullanıcının belirtmiş olduğu email adresine şifresi gönderilir.

  üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler başka üyelere gizlilik ayarları ölçüsünde açılabilir.

  Kullanıcının OyunPARK üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

   
 4. üye'nin yükümlülükleri

  üye ; OyunPARK servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

  OyunPARK tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının OyunPARK'a ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

  OyunPARK servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, OyunPARK ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve OyunPARK'ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

  OyunPARK ortamında site geneline zarar verecek veya OyunPARK’ı başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

  OyunPARK tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bazı servislerin (arkadaşım ) 18 yaşından küçükler tarafından kullanılmayacağını ve 18 yaşından küçük olanların bu servislere üye olamayacağını , aksi halde OyunPARK'ın sorumlu olmayacağını,

  Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan OyunPARK'ın sorumlu olmayacağını,

  OyunPARK’ta sunulan hizmetlere OyunPARK tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda OyunPARK'ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

  üye verilerinin OyunPARK’ın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü OyunPARK'ın sorumlu olmayacağını,

  Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

  Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

  Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

  Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

  Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

  OyunPARK servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı OyunPARK'tan tazminat talep etmemeyi,

  OyunPARK'tan izin almadan OyunPARK servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

  OyunPARK'ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

  Kurallara aykırı davrandığı takdirde OyunPARK'ın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

  OyunPARK'ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
   
 5. OyunPARKin sunduğu ücretli imkanlardan yararlanmak için yapmış olduğu ödemeyi geri isteyemeyeceği,
   
 6. OyunPARK üzerindeki üyeliğini kendisi dışında hiç bir şekilde başka birine kullandırtmayacağını,giriş izni vermeyeceğini,
   
 7. OyunPARK'ın ücretli imkanlarından yararlanmak için yapılan ödemeleri fiziksel ürün karşılığı beklemeden yapacağını, 
 8. OyunPARK üyelerinin kendi aralarında çıkan sorunlardan sadece üyelerin sorumlu olduğunu,

   
 9. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
  Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
  üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
  üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden sorumlu olacağını,
 10. Hesaba yüklenen kredilerin en az 2 ay içerisinde kullanacağını, kredinin belirtilen süre (2ay) içerisinde kullanılmaması halinde ileride bu kredilerin silinebileceğini,
 11. Kullanıcının hesabına herhangi bir 3. şahısın erişmesi ile kredilerin tamamının veya bir kısmını aktarması,kullanması durumunda bu kredileri OyunPARK den talep etmeyeceğini,
 12. Hesaba giriş yapan 3. şahısların takip veya kontrolünden OyunPARK'ın sorumlu olmadığını,
 13. buna bağlı olarak hesaptaki olabilecek tüm değişiklik silinme ve düzeltme gibi işlemlerden tamamen üyenin kendi sorumlu olduğunu,
 14. üyenin her türlü puan,kredi,çip ve diğer tüm hesaba ve hesaba bağlı oyunlardaki bilgilerin oyunpark tarafından değiştirilmesi,sıfırlanması,silinmesi durumunda itiraz ve herhangi bir hak talep etmeyeceği,
 15. üyenin herhangi bir kural ihlali yapması,hesabın iptal edilmesi gerektiği durumlarda OyunPARK'ın üye ile bağlantısını tespit ettiği veya üyenin giriş yaptığı tüm diğer hesapları iptal edebileceğini ve ceza verebileceğini,
  Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,

 16. Kabul ve taahhüt etmiştir.

   
 17. OyunPARK'a verilen yetkiler

  OyunPARK herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı OyunPARK'ın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. OyunPARK, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

  OyunPARK, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

  OyunPARK, üyelerinin bilgilerini aşağıda beliritlen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

          Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda

          üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda

          üyeliği sözleşmede beliritlen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

          OyunPARK üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

  OyunPARK üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı OyunPARK sorumlu tutulmayacaktır.

  OyunPARK kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

  OyunPARK üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde OyunPARK tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, OyunPARK'tan telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

  OyunPARK, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

  OyunPARK, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden OyunPARK'ın sorumlu olmadığını kabul eder.

  OyunPARK, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. üyeler sözleşmeyi her zaman http://OyunPARK.com/sozlesme.htm adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır.


OyunPARK üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. OyunPARK ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veye tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

17. Hükümler

 1. OyunPARK kayıtlarının geçerliliği

  üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda OyunPARK'ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten OyunPARK kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulune uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   
 2. Uygulanacak Hükümler

  Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

   
 3. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Nevşehir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

   
 4. Yürürlük

  Kullanıcı kayıt formunu doldurup gönderdikten sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

   
 5. Fesih

  OyunPARK dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
   

18. GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikamız, size hizmetlerimizi sunarken kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, sakladığımız, kullandığımız ve ifşa ettiğimiz bilgilerinize ilişkin haklarınızı ve seçimlerinizi açıklar.
Hizmetlerimizi kullandığınızda gizlilik politikamızın geçerli olduğunu kabul edersiniz.
OyunPark'ın bilgilerinizi toplamasını, depolamasını, kullanmasını veya paylaşmasını kabul etmiyorsanız, gizlilik politikamıza başvurmanız tavsiye edilir.
Kişisel verilerinizi bizimle paylaştığınız zaman en iyi hizmeti sunabiliriz.

19. KİŞİSEL VERİLER

Kişisel verileriniz, kimliğinizin belirlenebileceği bilgilerdir.

Topladığımız ve sakladığımız veriler şunlardır:

- Adınız

- Doğum tarihi

- Cinsiyet

- IP adresi

- Email

-Profil resmi (sosyal ağlardaki girişler için geçerli)

Hesap: Oluşturduğunuz bir hesap.

"Topluluk Kuralları", hizmetlerimiz ve diğer oyuncularla etkileşiminizi düzenleyen tüm davranış kurallarını önerir.

'Özel Koşullar', mobil cihazlar, forumlar veya rekabet programları gibi platformlar gibi belirli hizmetler için geçerli olan ve bu tür belirli hizmetleri kullanımınız için geçerli olan diğer koşulları önerir.

OyunPark, uygun oyunculara zaman zaman sunulabilecek hem dijital hem de özel hediyeler sunar.

OyunPark, (Oyunpark.com) tarafından yönetilen oyunlar, ürünler, içerikler ve/veya diğer alan adları veya web siteleri.

Hizmetler Hizmet Koşulları, bu Hizmet Koşulları anlamına gelir.

Kullanıcı İçeriği, hizmetlerimizi kullanarak yüklediğiniz, gönderdiğiniz, oluşturduğunuz veya ürettiğiniz tüm verileri kapsar. Buna profil fotoğrafınız, oyun içi metin veya görüntülü sohbet, oyun içi sanat veya sizin tarafınızdan yazılan veya tasarlanan diğer içerikler dahildir.
Sanal Öğeler (a) nakit, işaretler veya puanlar gibi Sanal Para Birimi anlamına gelir; (b) bunlar, hizmetlerimizde kullanılmak üzere sanal oyun içi öğelerdir.

19. HESAP VERİLERİ VE GÜVENLİK

Hizmetlerimizi kullanmadan önce sizden bir hesap oluşturmanızı ve bir şifre seçmenizi isteyebilir ve/veya bize adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz ve bazı durumlarda ödeme bilgileriniz dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi isteyebiliriz. Bu verileri (ad,profil resmi) online  servislerimiz (oyunlarımız) içerisinde sizi diğer kullanıcılara oyuncu olarak gösterme ve sitemizde siz paylaşım  yaparsanız kullanacağız.

Bu bilgiler OyunPark'ın gizlilik politikasına uygun olarak yapılacak ve kullanılacaktır.

OyunPark'a doğru ve eksiksiz bilgi vermelisiniz, özellikle e-posta adresiniz büyük önem taşımaktadır.

Hesabınızın güvenliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz.

Hesap bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmayın veya başkalarının hesabınızı açmasına veya kullanmasına izin vermeyin.

Hesabınız tarafından yapılan tüm işlemler sizin tarafınızdan yapılmış sayılır. Bu nedenle, bir ödeme yöntemi (örneğin, kredi kartı veya PayPal) kullanılarak yapılan satın alma işlemleri de dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun veya olmasın, banka hesabınızla yapılan tüm işlemlerden sorumlu olmayı kabul edersiniz.

Hesabınızın veya hesap şifrenizin fiili veya şüpheli hasar, hırsızlık, dolandırıcılık veya yetkisiz kullanımından haberdarsanız, lütfen bize bir e-posta (destek@oyunpark.com) göndererek veya Topluluğu kullanarak bunu hemen bize bildirin.

OyunPark, günlük olarak kullanıcı oyun bilgilerinin yedeğini alacaktır. Bu yedeklemeler bozulursa veya bilgisayar korsanlığı veya sunucu sorunları nedeniyle oyun verileri kaybolursa, OyunPark oyun verilerinizi geri yüklemeyi garanti etmez. Oyun verileriniz (çipler, puanlar, öğeler, statikler, altınlar, hediyeler, vip, ödeme verileri ve diğerleri dahil) herhangi bir bilgisayar korsanlığı veya dolandırıcılık faaliyeti tarafından bozulursa, OyunPark bilgilerin kullanıcı oturum açma etkinliklerini geri yükleyeceğini veya izleyeceğini garanti edemez.

20. VERİLERİN SİLİNMESİ

Servislerimizi 12 ay boyunca kullanmadığınız taktirde hesabınıza ait bilgiler ve hesapla ilgili sistemimizdeki tüm bilgiler sistemimizden otomatik olarak silinecektir. Bu bilgilerin geri istenmesi durumunda geri getirilmesi söz konusu olmayacaktır.
Servislerimizi kullanırken kural ihlalinde bulunmanız ,diğer kullanıcıları rahatsız etmeniz, illegal yazılımlar kullanmanız ,sitemiz aleyhinde paylaşımlarda bulunmanız durumunda hesabınız kalıcı süre ile kapatılabilir ve bu veriler tamamen silinebilir.
Hesaba ait bilgilerin silinmesini istiyorsanız destek@oyunpark.com adresine ,oyun(lar) ımızdaki kendi profilinizde yazan ,profil ID nizi belirterek hesabınızın kapatılması talebinde bulunabilirsiniz.

Resmi durumlar
Resmi taleplerde emniyet güçlerinin veya devlet(ler) in talep etmesi durumunda kullanıcıya ait bilgiler resmi makamlara verilebilir. Hesaplar kapatılabilir veya bu bilgiler doğrudan OyunPark sisteminden silinebilir. Bu talepler resmi domainlerden olmak koşulu ile eposta kullanılarak destek@oyunpark.com adresine iletilmelidir.

21.A FACEBOOK HESAP VERILERI

      a. Hangi veriler toplanmaktadır; Facebook hesabınızla sitemize giriş yapmanız durumunda "Facebook ID,Ad Soyad,Profil resmi" bu bilgiler sistemimize kayıt olur ve her sitemize girişinizde bu bilgilerle sitemiz içerisindeki servislere ulaşabilirsiniz. Bu bilgilerden Facebook ID hariç AD,PROFIL RESMI bilgileriniz herkese açık olarak gösterilmektedir.

      b. Bu verileri nasıl saklanıyor; Bu bilgiler özel şifre ile sadece tarafımızca ulaşılabilen, herkese açık olmayan veritabanına kayıt edilmektedir.

      c. Bu veriler hangi amaçla işleniyor; Bu bilgiler asla özel bir amaç için işlenmez. Bu bilgiler başka bir site  ile paylaşılmaz.

      d. Kullanıcılar verilerin silinmesini isteyebilir; Facebook uygulamamıza 3 ay gibi bir süre boyunca hiç giriş yapmaz iseniz bu hesap bilgileriniz otomatik olarak silinir. Uygulamamıza giriş yaptıktan sonra gördüğünüz ID bilginiz eşsizdir. Bu ID bilgisiyle bize destek@oyunpark.com üzerinden "Hesap silme talebi" şeklinde bir mail ile bu bilgilerin silinmesini isteyebilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede bu veriler sistemimizden silinecektir.

21.B FACEBOOK ACCOUNT DATA


      a. What data is collected; If you log in to our site with your Facebook account, this information "Facebook ID, Name Surname, Profile Picture" will be registered in our system and you can access the services on our site with this information each time you log in to our site. Except for Facebook ID, your AD, PROFILE OFFICIAL information is publicly displayed.

      b. How is this data stored? This information is recorded in a non-public database that can only be accessed by us with a private password.

      c. what purpose these data are processed; This information is never processed for any particular purpose. This information is not shared with any other site.

      d. Users may request deletion of data; If you do not log in to our Facebook application for a period of 3 months, your account information will be automatically deleted. Your ID information that you see after logging into our application is unique. With this ID information, you can request the deletion of this information by sending us an e-mail in the form of "Account deletion request" via destek@oyunpark.com. This data will be deleted from our system as soon as possible.
     

 

Copright (c) 2016 OyunPARK